О нама

 

ОШ``Паја Маргановић`` наставља традиције основног образовања у селу Делиблату које датира још из 1775.године.
Од 1950. године школа постаје потпуна основна школа са осам разреда.
Од 1961. год
ине школа добија име ``Паја Маргановић`` по једном од чланова Седам секретара СКОЈ-а,који је рођен у Делиблату.
Од 1978.године настава се одвија у садашњој згради.
2009./10.године школска библиотека је пребачена у нов простор који има и читалачки део а 2011./12.године кабинет информатике је опремљен са 20 рачунара и тиме формирала дигитални кабинет којим се знатно утиче на образовање и информисање  ученика и радника.Школске 2014./15. године све учионице су опремљене новим школским намештајем,стара библиотека претворена је у још једну дигиталну учионицу са интерактивном таблом . У школској 2015./16. години,донацијом АП Војводине , школа је опремљена рачунарима,копир апаратом,пројектором и штампачима,и тако још више осавременила наставу.
Школа се налази на ободу Делиблатске пешчаре ,у непосредној близини природног резервата ``Краљевац`` и спортско-рекреативног центра ``Чардак``.
Уче се и два језика националних мањина као изборни предмет,румунски и ромски језик.