ДОПУНСКА НАСТАВА У ДИГИТАЛНОМ КАБИНЕТУ

Датум: 15. Mart 2018 20:20 Категорија: Новости

   

   

Балункић Бојана и Костић Сања на часовима допунске наставе
са успехом решавају постављене задатке. Више фотографија у албуму
''ДОПУНСКА НАСТАВА У ДИГИТАЛНОМ КАБИНЕТУ'' у нашој галерији.

Стојанка Коларски, учитељ