Табела тачних одговора - КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2018

Датум: 21. Mart 2018 20:49 Категорија: НовостиБрој задатка 1. РАЗРЕД 2. РАЗРЕД 3. РАЗРЕД
1. Г Г Г
2. Д Г Д
3. Г Б В
4. Г Б Д
5. Б Д Г
6. Б В Г
7. Б А Г
8. А А Б
9. Г В Г
10. А В А
11. В В Г
12. В Б Д
13. А А Д
14. А Г В
15. В А В
16. Б В Г
17. Д Г Г
18. Д Б В
19.     А
20.     Б
21.     Б
22.     Г
23.     Б
24.     В

Тачни одговори за прву трећину (првих 6 или 8 одговора ) вреде по 3 бода, за другу 
трећину  по 4 бода, а за трећу трећину по 5 бодова. Ако ученик означи нетачан одговор,
одузима му се четвртина бодова предвиђених за тај задатак, а ако не означи ни један
одговор, то решење вреди 0 бодова. 

Добијени збир се повећава за ученике 1. и 2. разреда за 18 бодова, а за ученике 
3. и 4. разреда за 24 бода, тако да не буде ученика са негативним збром бодова. 
Максималан број бодова за ученике 1. и 2. разреда је 90, а за ученике 3. и 4. разреда
је 120 бода.

Стојанка Коларски, координатор такмичења