Табеле са тачним одговорима - МИСЛИША 2018

Датум: 21. Mart 2018 21:13 Категорија: НовостиТАБЕЛА ТАЧНИХ ОДГОВОРА 2. РАЗРЕД
Задатак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Збир
Одговор E C E E C B D B D  E  D  E  B  A  E                      
Збир   5  * 3 = 15 5  * 4 = 20 5 * 5 = 25      
       60
ТАБЕЛА ТАЧНИХ ОДГОВОРА 3. РАЗРЕД
Задатак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Збир
Одговор D A B D B D C D A  C  A  C   E  D  D  D  B  D  C  C  D  E  C  C  E  
Збир 8 * 3 = 24 9 * 4 = 36 8 * 5 = 40  100 

Стојанка Колараски, координатор такмичења